[1]
ŠtefaňakO. 2021. Wpływ polskiej szkoły socjologicznej na badania religijności na Słowacji. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 12, (grudz. 2021), 249-260. DOI:https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.13.