[1]
BrożekK. 2021. Ludwik Brożek (1907—1976), pseud. i krypt.: Kurzelowski Jan, L.B., B.L., lb, B.; przydomki: „Śląski Estreicher”, „Śląski Korbut”; bibliograf, bibliotekarz, kustosz muzeum, historyk kultury i literatury Śląska Cieszyńskiego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 12, (grudz. 2021), 283-289. DOI:https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.17.