[1]
GSSR. 2021. Noty o Autorach. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 12, (grudz. 2021), 297-302.