(1)
ZenderowskiR. Preferencje Polityczne (wyborcze) Polaków Zamieszkujących Zaolzie (1990—2018). GSS_SN 2021, 12, 85-112.