(1)
Walczak-DurajD. Rytualizacja Pracy I życia Codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a Specyfika Nowych Form życia Społecznego. GSS_SN 2021, 12, 205-230.