(1)
ŠtefaňakO. Wpływ Polskiej Szkoły Socjologicznej Na Badania Religijności Na Słowacji. GSS_SN 2021, 12, 249-260.