ZenderowskiR. (2021). Preferencje polityczne (wyborcze) Polaków zamieszkujących Zaolzie (1990—2018). Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 85-112. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.05