MariańskiJ. (2021). Odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego w refleksji socjologicznej Jana Szczepańskiego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 183-204. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.10