Walczak-DurajD. (2021). Rytualizacja pracy i życia codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a specyfika nowych form życia społecznego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 205-230. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.11