ŠtefaňakO. (2021). Wpływ polskiej szkoły socjologicznej na badania religijności na Słowacji. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 249-260. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.13