BrożekK. (2021). Ludwik Brożek (1907—1976), pseud. i krypt.: Kurzelowski Jan, L.B., B.L., lb, B.; przydomki: „Śląski Estreicher”, „Śląski Korbut”; bibliograf, bibliotekarz, kustosz muzeum, historyk kultury i literatury Śląska Cieszyńskiego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 283-289. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.17