GSSR. (2021). Noty o Autorach. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 297-302. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/article/view/13097