ZenderowskiR. Preferencje polityczne (wyborcze) Polaków zamieszkujących Zaolzie (1990—2018). Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, v. 12, p. 85-112, 31 dez. 2021.