Walczak-DurajD. Rytualizacja pracy i życia codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a specyfika nowych form życia społecznego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, v. 12, p. 205-230, 31 dez. 2021.