ŠtefaňakO. Wpływ polskiej szkoły socjologicznej na badania religijności na Słowacji. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, v. 12, p. 249-260, 31 dez. 2021.