Zenderowski, Radosław. 2021. Preferencje Polityczne (wyborcze) Polaków Zamieszkujących Zaolzie (1990—2018). Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 12 (grudzień), 85-112. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.05.