Mariański, Janusz. 2021. Odrodzenie Moralne Społeczeństwa Polskiego W Refleksji Socjologicznej Jana Szczepańskiego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 12 (grudzień), 183-204. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.10.