ZenderowskiR. (2021) Preferencje polityczne (wyborcze) Polaków zamieszkujących Zaolzie (1990—2018), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, s. 85-112. doi: 10.31261/GSS_SN.2021.12.05.