MariańskiJ. (2021) Odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego w refleksji socjologicznej Jana Szczepańskiego, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, s. 183-204. doi: 10.31261/GSS_SN.2021.12.10.