Walczak-DurajD. (2021) „Rytualizacja pracy i życia codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a specyfika nowych form życia społeczneg”o, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, s. 205-230. doi: 10.31261/GSS_SN.2021.12.11.