ŠtefaňakO. (2021) Wpływ polskiej szkoły socjologicznej na badania religijności na Słowacji, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, s. 249-260. doi: 10.31261/GSS_SN.2021.12.13.