BrożekK. (2021) „Ludwik Brożek (1907—1976), pseud. i krypt.: Kurzelowski Jan, L.B., B.L., lb, B.; przydomki: „Śląski Estreicher”, «Śląski Korbut»; bibliograf, bibliotekarz, kustosz muzeum, historyk kultury i literatury Śląska Cieszyńskieg”o, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, s. 283-289. doi: 10.31261/GSS_SN.2021.12.17.