GSSR. (2021) Noty o Autorach, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, s. 297-302. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/article/view/13097 (Udostępniono: 8luty2023).