[1]
ZenderowskiR., Preferencje polityczne (wyborcze) Polaków zamieszkujących Zaolzie (1990—2018), GSS_SN, t. 12, s. 85-112, grudz. 2021.