[1]
MariańskiJ., Odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego w refleksji socjologicznej Jana Szczepańskiego, GSS_SN, t. 12, s. 183-204, grudz. 2021.