[1]
Walczak-DurajD., „Rytualizacja pracy i życia codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a specyfika nowych form życia społeczneg”o, GSS_SN, t. 12, s. 205-230, grudz. 2021.