[1]
ŠtefaňakO., Wpływ polskiej szkoły socjologicznej na badania religijności na Słowacji, GSS_SN, t. 12, s. 249-260, grudz. 2021.