[1]
LemańczykM., „Paweł Popieliński, Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej (1989—2019) w procesie integracji ze społeczeństwem większościowym, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020, 514 s”., GSS_SN, t. 12, s. 272-274, grudz. 2021.