[1]
BrożekK., „Ludwik Brożek (1907—1976), pseud. i krypt.: Kurzelowski Jan, L.B., B.L., lb, B.; przydomki: „Śląski Estreicher”, «Śląski Korbut»; bibliograf, bibliotekarz, kustosz muzeum, historyk kultury i literatury Śląska Cieszyńskieg”o, GSS_SN, t. 12, s. 283-289, grudz. 2021.