ZenderowskiR. Preferencje Polityczne (wyborcze) Polaków Zamieszkujących Zaolzie (1990—2018). Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, T. 12, Dec. 2021, s. 85-12, doi:10.31261/GSS_SN.2021.12.05.