Walczak-DurajD. „Rytualizacja Pracy I życia Codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a Specyfika Nowych Form życia Społeczneg”o. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, T. 12, Dec. 2021, s. 205-30, doi:10.31261/GSS_SN.2021.12.11.