ŠtefaňakO. Wpływ Polskiej Szkoły Socjologicznej Na Badania Religijności Na Słowacji. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, T. 12, Dec. 2021, s. 249-60, doi:10.31261/GSS_SN.2021.12.13.