GSSR. Noty O Autorach. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, T. 12, Dec. 2021, s. 297-02, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/article/view/13097.