Zenderowski, Radosław. Preferencje Polityczne (wyborcze) Polaków Zamieszkujących Zaolzie (1990—2018). Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 12 (grudzień 31, 2021): 85-112. Udostępniono marzec 1, 2024. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/article/view/13082.