Development of communication skills in a bilingual child of Czech-Vietnamese origin in preschool age from the viewpoint of speech pathology


Abstract

The article describes the experience of conducting speech therapy with a bilingual (sequential bilingualism) boy of Vietnamese origin in preschool age. The authors identify main differences between Czech and Vietnamese, and also point to specific linguistic interference occurring in the case of a Vietnamese-speaking person learning Czech. The aim of the authors is to describe the development of the boy’s language skills and the possibilities for his language development in kindergarten and during preparatory classes for school education. Speech therapy aimed at supporting the development of communication skills lasted seven months and involved the inclusion of multi-sensory games and activities to support various language levels. Particular emphasis was placed on auditory differentiation (including vowel quantity), auditory memory and phonological awareness (including the division of words into syllables and the analysis and synthesis of sounds).


Keywords

speech therapy; special education; preschool age; communication skills; bilingualism; Vietnamese language; Czech language

Atherton, M., Davidson, B., & McAllister, L. (2019). Growing a profession: Clinician perspectives on the evolving practice of speech-language pathology in Vietnam. http://doi.org/10.6084/m9.figshare.7634732.v1.

Gjurová, N. (2011). Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Praha: Portál.

Hájková, E. (2015). Jazyková výchova dětí s odlišným mateřským jazykem v české mateřské škole. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Kapalková, S., & Palugyayová, L. (2016). Narušená komunikačná schopnosť v multilingválnej spoločnosti. In: A. Kerekrétiová (ed.), Logopédia (45–50). Bratislava: Univerzita Komenského.

Kapalková, S., & Tokárová, O. (2019). Schopnosť opakovania pseudoslov jako doplnok informácie o rodinnej anamnéze dieťaťa. Listy klinické logopedie, 1(1), pp. 56–60. https://casopis.aklcr.cz/archive.php?filtered=1&mag=lkl&year=2017 [access: 5.05. 2020].

Kocourek, J., & Pechová, E (2010). Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce. Praha: Klub Hanoi. https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodicke_poznamky_k_vyuce_cj_pro_vietnamce.pdf [access: 5.11.2020].

Komers, P., & Slezáková, J. (2010). Čeští Vietnamci mezi dvěma jazyky. Vesmír, 89(4), pp. 250–252. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2010/cislo-4/cesti-vietnamci-mezi-dvema-jazyky.html [access: 5.04.2020].

Lechta, V. (2007). Dějiny logopedie ve světovém, evropském a domácím kontextu. In: E. Škodová, & I. Jedlička (eds.), Klinická logopedie (pp. 29–35). Praha: Portál.

Linhartová, T., & Loudová Straczynská, B. (2018). Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Praha: Meta – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

Paul, R., & Norbury, C. (2012). Language disorders from infancy through adolescence. Listening, speaking, reading, writing, and communicating. London: Elsevier.

Pham, B., & McLeod, S. (2016). Consonants, vowels and tones across Vietnamese dialects. International Journal of Speech-Language Pathology, 18(2), 122–134. http://www.doi.org/10.3109/17549507.2015.1101162.

Pham, B., & McLeod, S. (2019). Vietnamese-speaking children’s acquisition of consonants, semivowels, vowels, and tones in Northern Viet Nam. Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR, 62(8), pp. 2645–2670. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-S-17-0405.

Pham, G., Dinh, K.T., Dam, Q., & Ebert, K.D. (2018). Nonword repetition stimuli for Vietnamese-speaking children. Behavior Research Methods, 50(4), pp. 1311–1326. http://doi.org/10.3758/s13428-018-1049-0.

Seidlová Málková, G., & Smolík, F. (2014). Diagnostika jazykového vývoje: diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku: testová příručka. Praha: Grada. Psyché.

Slavická, N.T.B. (2008). Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum.

Slówik, O., & Tůmová, M. (2016). Percepce vietnamské češtiny. Nová čeština doma a ve světě, (pp. 15–30). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2. http://sea-l.cz/media/1098/vietnamskacestina.pdf [access: 5.4.2020].

Štefánik, J. (2010). Bilingvismus. In: V. Lechta (ed.), Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škola. Praha: Portál.

Teofilová, T. (2020). Vývoj komunikační schopnosti bilingvního dítěte v předškolním věku z logopedického hlediska. [Diploma thesis, Mgr.; Supervisor: J. Mironova Tabachová]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.

Titěrová, K., et al. (2019). Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s OMJ. http:// https://www.inkluzivniskola.cz/pruvodce-pro-poradny-pri-praci-s-detmi-zaky-s-omj [access: 12.05.2020].

Vasiljev, I. (2010). Vietnamština – jazyk na protipólu. Praha: Muzeum hlavního města Prahy.

Vitásková, K. (2010). Multikulturní prostředí. In: V. Lechta (ed), Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škola (pp. 400–416). Praha: Portál.

Vitásková, K. (2016). Interkulturalismus – od multikulturality k plurikulturnímu pedagogickému přístupu. In: V. Lechta (ed.), Inkluzivní pedagogika (pp. 419–436). Praha: Portál.

Download

Published : 2020-12-29


TeofilováT., Mironova TabachováJ., & VitáskováK. (2020). Development of communication skills in a bilingual child of Czech-Vietnamese origin in preschool age from the viewpoint of speech pathology. Logopedia Silesiana, (9), 1-18. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.23

Tereza Teofilová 
Palacký University in Olomouc  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-8875-5621
Jana Mironova Tabachová 
Palacký University in Olomouc  Czechia
https://orcid.org/0000-0001-5322-5260
Kateřina Vitásková 
Palacký University in Olomouc  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-6607-0808
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.