Speech therapy of a child with spinal muscular atrophy type 1 (SMA1): a case study


Abstract

The subject literature continues to lack descriptions of speech therapy of children with SMA1. The progressive character of the disease did not allow considerable progress to be made in therapy. However, currently available treatments bring about observable changes in patients in the sphere of activity of the speech apparatus, in the ability to receive food and swallow, as well as in respiratory activity. Making use of purposeful procedures and appropriate rehabilitation techniques, the speech therapist is able to attain positive effects and observe the development of functions which would decline without the medical support currently available. This article presents the case study of a child with SMA1. On the basis of appropriately selected diagnostic tools, an assessment was made of the child’s range of vocabulary and basic communicative skills, as well as sensorimotor evaluation of the oral-facial area. The article also discusses the activities undertaken during therapy and the rehabilitation techniques recognised as most significant and having the greatest effect.


Keywords

SMA; SMA1; spinal muscular atrophy; speech therapy

Adamek, D., Tomik, B. (2005). Stwardnienie boczne zanikowe. Kraków: ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda – Kuracejo.

Bach, J.R., Vega, J., Majors, J., Friedman, A. (2003). Spinal muscular atrophy type 1 quality of life. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 82(2), 137–142.

Cardenas, J., Menier, M., Heitzer, M.D., Sproule, D.M. (2019). High healthcare resource use in hospitalized patients with a diagnosis of spinal muscular atrophy type 1 (SMA1): Retrospective analysis of the kids’ inpatient database (KID). PharmacoEconomics – Open, 3, 205–213.

Chiriboga, C.A. (2017). Nusinersen for the treatment of spinal muscular atrophy. Expert Review of Neurotherapeutics, 17(10), 955–962.

Cieszyńska, J. (2012). Metody wywoływania głosek. Kraków: Wydawnictwo Metody Krakowskiej.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Karty diagnozy 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Groen, E.J.N., Talbot, K., Gillingwater, T.H. (2018). Advances in therapy for spinal muscular atrophy: promises and challenges. Nature Reviews Neurology, 4, 214–224.

Grycman, M. (2015). Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych. Kwidzyn: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

Hausmanowa-Pietruszewicz, I. (2015). Zanik rdzeniowy mięśni (dziecięcy i młodzieńczy). W: J. Czochańska (red.), Neurologia Dziecięca (s. 502–508). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Jak skuteczny jest lek Spinraza? (s.a.). Fundacja SMA, https//www.fsma.pl/leki/spinraza/skutecznosc/ [data dostępu: 8.02.2021].

Jędrzejewska, M., Kostera-Pruszczyk, A. (2016). Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania. Neurologia dziecięca, 25(51), 11–17.

Jorde, L.B., Carey, J.C., Bamshad, M.J. (2014). Genetyka medyczna. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Khadilkar, S.V., Yadav, R.S., Patel, B.A. (2018). Neuromuscular disorders. Singapore: Springer.

Kostera-Pruszczyk, A. (2017). Choroby nerwowo-mięśniowe. W: B. Steinborn (red.), Neurologia wieku rozwojowego (s. 1000–1032). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kostera-Pruszczyk, A. (2020). Materiały pokonferencyjne, V Warszawskie Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych, 27–28.11.2020.

Lorens, G., Karwowska, A., Więcek-Poborczyk, I. (2017). Gesty obrazujące ruchy artykulatorów. Gdańsk: Harmonia.

Machoś, M. (2018). Diagnoza bazowych umiejętności komunikacyjnych. Karty obserwacji. Bytom: Ergo-Sum.

Masgutova, S., et al. (2018). MNRI Terapia NeuroTaktylna dr Svetlany Masgutowej. Warszawa: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej.

Mastella, Ch., Ottonello, G. (eds.). (2016). Z SMA1 na co dzień. Vademecum opieki nad dzieckiem z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. [Tłum. M. Jędrzejczyk]. Warszawa: Fundacja SMA.

McGuire, J. (2011). Neuromuscular disorders. W: P. Aronson, H. Werner (red.), Netter’s pediatric (s. 508–517). Philadelphia: Elsevier Inc.

Mercuri, E., Bertini, E., Iannaccone, S.T. (2012). Childhood spinal muscular atrophy: controversies and challenges. Lancet Neurology, 11, 443–452.

Mercuri, E., et al.(2018). Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscular Disorders, 28, 103–115.

Obrycki, Ł. (2020). Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. Standardy Medyczne, 17, 257–261.

Pluta-Wojciechowska, D. (2020). Terapia strategiczna dyslalii obwodowej. Inspiracje do ćwiczeń warg i języka dla dzieci i dorosłych. Bytom: Ergo-Sum.

Prior, T.W. (2007). Spinal muscular atrophy diagnostics. Journal of Child Neurology, 22 (8), 952–956.

Raczek, D. (2020). Program wczesnego dostępu do leku risdiplam. Fundacja SMA, https://www.fsma.pl/2020/11/program-wczesnego-dostepu-do-leku-risdiplam/ [data dostępu: 10.02.2021].

Regner, A. (2019). Wspomagane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową. Wrocław: Continuo.

Risdiplam (s.a.). Fundacja SMA, https://www.fsma.pl/leki/evrysdi/ [data dostępu: 20.02.2020].

Saniewska, E., Saniewska, N.E. (2019). Wiedza pacjentów obciążonych rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) oraz ich opiekunów na temat choroby. Białystok: Prymat.

Smoczyńska, M., et al. (2015). Inwentarze rozwoju mowy i komunikacji (IRMiK) – Słowa i gesty, Słowa i zadania. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sumner, Ch., Paushkin, S., Ko, Ch.-P. (2018). Spinal muscular atrophy. Disease mechanisms and therapy. London: Elsevier Inc.

Szczerba, A., Śliwa, A., Żarowski, M., Jankowska, A. (2018). Molekularne podłoże i terapia rdzeniowego zaniku mięśni. Child Neurology, 27(55), 39–46.

Winnicka, E. (2020). Trudności w jedzeniu i połykaniu u pacjentów z SMA – propozycja monitorowania i diagnostyki. Standardy Medyczne, 17, 441–453.


Published : 2021-06-29


Chilińska-PułkowskaA., & Kaczorowska-BrayK. (2021). Speech therapy of a child with spinal muscular atrophy type 1 (SMA1): a case study. Logopedia Silesiana, 10(1), 1-40. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2021.10.01.05

Alicja Chilińska-Pułkowska 
University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0002-8619-2642
Katarzyna Kaczorowska-Bray 
University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4510-9002
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.