Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – scenariusze zajęćAbstrakt

The introduction of alterantive and supportive methods of communication in children with cerebral palsy ...

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


Gryszka-Mędrek:, Z. (2012). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – scenariusze zajęć. Logopedia Silesiana, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3124

Zuzanna Gryszka-Mędrek:  logoedia.silesiana@us.edu.pl
mgr, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, logopeda. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje z dziećmi i dorosłymi z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół form i metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej.