Uwagi o ważności wczesnej diagnozy neurologopedycznejAbstrakt

Observations on importance of early logopedic diagnosis The main aim of the article is to show an early logopedic support of communicative developement. The article presents guidelines to be followed in a holistic neurologopedic diagnosis concerning the infants and very young children. The author emphisizes that the diagnosis should take into account stimulation of motor responses (orofacial reflexes) and pre-linguistic development.

Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


MachośM. (2013). Uwagi o ważności wczesnej diagnozy neurologopedycznej. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3138

Marzena Machoś  logopediasilesiana@us.edu.pl
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta (certyfikat Fundacji Dogtor). Pracuje w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zabrzu. Jej zainteresowania badawcze obejmują: problem akwizycji języka dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej, terapię logopedyczną z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, holistyczne aspekty terapii usprawniającej porozumiewanie się, zastosowanie terapii kontaktowej przy udziale psa w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo.