Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedycznejAbstrakt

Cognitive, therapeutic and educational values in A Songbook for Children [Śpiewnik dla dzieci] by Maria Konopnicka – their importance in speech therapy Every day a teacher, especially a speech therapist who works with the youngest children, uses a variety of texts that are helpful in improving the child language. Cognitive, therapeutic and educational values (and learning outcomes) presented in A Songbook for Children [Śpiewnik dla dzieci] by Maria Konopnicka multiply educational and therapeutic benefits, which is usually achieved by a set of repeated language and articulation exercises. It should be emphasized that the poet uses a beautiful poetic language that is tailored to the developmental needs of the child. What is more, even in the 21st century Konopnicka’s style of writing should be appreciated as it is so simple that makes a child repeat her songs easily and with pleasure. This is why, frequently repeated sequences of words may contribute to correct pronunciation.

Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


ŁobosA. (2013). Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3140

Anna Łobos  logopediasilesiana@us.edu.pl
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Edukacji Muzycznej i Arteterapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest absolwentką dziennych studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz absolwentką Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: językoznawstwo i pedagogikę: język współczesnych mediów masowych i jego wpływ na dzieci i młodzież; język regionu – miejsce gwary we współczesnej szkole; kultura języka – język mówiony i pisany dzieci i dorosłych; język w społeczeństwie konsumpcyjnym; literatura piękna i jej miejsce w dzisiejszym świecie – dziecko w świecie literatury.