Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadkuAbstrakt

The early stimulation of children suspected of atypical brain development. Case study The article presents and emphasises any early actions and planned activities taken to support the development of children who are in the early stages of development visible symptoms of atypical brain development (ABD). The methods and forms of early therapeutic intervention and its impact on children’s development are discussed on the selected case studies. It should be pointed out that the need for multidisciplinary diagnosis of children and then the consequences of the lack of specialised holistic therapy, which should be implemented are also indicated in the article. What is more, the article presents a proposal for “Therapeutic work program for children with ABD”, containing physical development, visual perception and spatial orientation, speech and thinking development and improvement of reading skills. The above-mentioned program is a good example of supporting the early development of children from infancy period till a primary school period.

Pobierz


Opublikowane : 2012-01-01


PrzybylaO. (2012). Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3142

Olga Przybyla  logopediasilesiana@us.edu.pl
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach pragmalingwistyki, dydaktyki języka, neurolingwistyki, w tym specyficznych i niespecyficznych zaburzeń mowy i rozwoju języka, diagnozy i terapii logopedycznej z elementami integracji sensorycznej oraz surdologopedii (szczególnie diagnozy i terapii osób z APD). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu językoznawstwa, edukacji polonistycznej oraz logopedii, w tym monografii Akty mowy w języku nauczyciela (Katowice 2004), redaktorem „Logopedii Silesiany”. W latach 2003–2010 pełniła funkcję naukowego opiekuna Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie, konsultantem merytorycznym Podyplomowych Studiów Logopedii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pełni również funkcję koordynatora projektu NetQues w Polsce, którego partnerem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.