Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantatu ślimakowegoAbstrakt

Stages of diagnosis and patient rehabilitation after placing cochlear implant Cochlear implants (CI) are surgically implanted electronic devices that enable individuals who are profoundly deaf to hear. It should be pointed out that a surgically implanted device does not provide a sense of sound totally . It does allow the deaf to recognize sounds and help to understand speech. However, after placing a cochlear implant the quality of sound is different from natural hearing and takes time to learn and recognize the memory signs. The article consists of preliminary diagnosis and stages of patient rehabilitation before and after placing CI.

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


KasicaB. (2012). Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantatu ślimakowego. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3143

Barbara Kasica  logopediasilesiana@us.edu.pl
mgr psychologii, surdopedagog, logopeda. Diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami słuchu i mowy od ponad dwudziestu lat. Jest kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach; koordynatorem „Dźwięków marzeń” Fundacji Orange województwa śląskiego. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą problemów edukacji i rehabilitacji głuchych i niedosłyszących. Wygłosiła kilkadziesiąt odczytów na krajowych i międzynarodowych konferencjach, ma w swoim dorobku kilka artykułów z obszaru surdologopedii.