O rodzajach pomocy na rzecz osób jąkających się w Wielkiej Brytanii: terapia i grupy wzajemnej pomocyAbstrakt

Providing support to peaople who stutter in the United Kingdom: therapy and teams of mutual support

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


RowleyD. (2012). O rodzajach pomocy na rzecz osób jąkających się w Wielkiej Brytanii: terapia i grupy wzajemnej pomocy. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3147

David Rowley  logopediasilesiana@us.edu.pl
honorowy starszy pracownik naukowy Uniwersytetu De Montfort, Leicester w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logopedycznych problemach niepłynności mowy. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Przez wiele lat organizował konferencje na temat różnych aspektów jąkania się, m.in. międzynarodowe Oksfordzkie Konferencje Dysfluencji Mowy.