„Świat, który rozumie jąkanie” (Benny David) – sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (w 2011 roku)Abstrakt

„The World that understands stuttering” (Benny David) – The report summarizing scientific conferences on the occasion of The World Day of The Stuttering

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


BijakE. (2012). „Świat, który rozumie jąkanie” (Benny David) – sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (w 2011 roku). Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3150

Elżbieta Bijak  logopediasilesiana@us.edu.pl
mgr pedagogiki, neurologopeda, oligofrenopedagog. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie oraz w Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Jest terapeutą mowy podczas specjalistycznych turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się organizowanych przez SCTJ w Wodzisławiu Śląskim.