Podejście pozytywne w diagnozie logopedycznej – problem metatezyAbstrakt

The Problem of Metathesis – Positive Approach in Speech Therapy Diagnosis The article tackles the problem of a varied diagnosis and in particular, describes the new positive attitude in it. All methodologist and theorists of speech therapy were pinpointing pathology as the main interest of speech therapy. The change of the attitude for the positive approach proves beneficial for artistic and educational speech therapy. The positive approach pays attention to prevention, which shapes appropriate habits and language skills.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Błeszyński, J. J. (2014). Podejście pozytywne w diagnozie logopedycznej – problem metatezy. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3165

Jacek Jarosław Błeszyński  logopediasilesiana@us.edu.pl
pedagog i logopeda, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu, a także komunikacji osób z obniżoną normą intelektualną. W swoim dorobku ma cztery monografie i kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą.