Alalia prolongata czy oligofazja? Problemy diagnozy logopedycznejAbstrakt

Alalia prolongata or oligophasia? Problems of logopedical diagnosis This article says about problems with diagnosis of delayed speech end language development and delayed because of oligophrenia. Speech and language therapists have a lots of doubts with analysis of language announces and causes of speech and language delayed and impairment. There are many causes of delayed speech and language development. Observation and document analysis are very important during differencing diagnosis of speech disorders in children. Educating children with speech and language delay needs intervention speech and language therapists and psychological diagnosis. Speech and language are improving when a child is intelligent. Children often have problem with learning language speaking when the mental development is less than normal, there is any progress. It is necessary to analysis and to observe children’s communications behaviour and cause of speech disorders. The examination is very important to diagnose and to create the program of speech and language therapy.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Milczanowska, K. (2014). Alalia prolongata czy oligofazja? Problemy diagnozy logopedycznej. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3178

Katarzyna Milczanowska  logopediasilesiana@us.edu.pl
absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktywna członkini Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS, przewodnicząca sekcji neurologopedycznej NKLiA UMCS. Pracowała w Oddziale Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Józefa Gębali w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie i poszerzała wiedzę z zakresu neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej. Obecnie współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia z wczesnej interwencji logopedycznej oraz konsultacje dla rodziców z zakresu trudności orofacjalnych związanych z pobieraniem pokarmów u noworodków. Jej zainteresowania naukowe związane są z zaburzeniami rozwoju mowy, dysfagią oraz wczesną interwencją logopedyczną w przypadku dzieci wcześnie urodzonych i dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym.