Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodachAbstrakt

The article discusses theories about the origin and formative mechanism of stuttering with regard to verifiable methods based on neuroimaging, as well as neurophysiology and audiology. The theories presented are interpreted with regard to the model of formation of fluent speech grounded upon the knowledge from the fields of neuropsychology and audiophonology. Conclusions drawn from the discussed theories are posed in reference to speech therapy practice.

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


WoźniakT. (2015). Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4506

Tomasz Woźniak  tomasz.wozniak@poczta.umcs.lublin.pl
prof. UMCS dr hab., kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego z siedzibą w Lublinie w latach 2006-2014. Redaktor międzynarodowego czasopisma „Logopedia” (w bazie ERIH) w latach w latach 2006-2014. Wybitny i ceniony specjalista od wielu lat związany z Komisją Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN. Autor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym poświęconych zjawiskom normatywnym oraz zaburzeniom mowy, m.in. badaniom nt. swoistości narracji schizofrenicznej dzieci i dorosłych (Zaburzenia języka w schizofrenii, 2000; Narracja w schizofrenii, 2005), klinicznym i logopedycznym problemom niepłynności mowy.