Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszącychAbstrakt

For a long time linguists and speech therapists have drawn attention to the worrying phenomenon of the common use of the slightly softened articulation of rustling consonants series and the slightly hardened (semi soft) one of hushing consonants series. Its diagnostics – the speech description of (mostly) young people, the assessment of the scale of the phenomenon, the analysis of phonetic and situational conditions of such an articulation and the reflection on the causes of the spread of semi-soft articulation – is the main aim of this paper. Both extra- and intra-lingual causes have been analysed, whereas two other processes – prognostics and anagnostics – have only been indicated. An important question whether it is necessary to correct the semi-palatal articulation does not provide a definite answer, especially since such an articulation does not disturb the communication and is generally unnoticed by the speakers.

Pobierz


Opublikowane : 2015-01-01


MyszkaA. (2015). Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4511

Agniesza Myszka  agnieszka.myszka.urz@wp.pl
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2010 r. kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka monografii Toponimia powiatu strzyżowskiego (Rzeszów 2006), współautorka książki Nazwy ulic Rzeszowa. Historia i współczesność (Rzeszów 2012; współautor Piotr Wisz) i podręcznika akademickiego Na tropach przeszłości języka. Fonetyka (Rzeszów 2013; współautorka Małgorzata Kułakowska) oraz autorka kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach językoznawczych. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień onomastycznych i obejmują badania różnych kategorii nazw własnych: antroponimów, toponimów, urbanonimów, a także onimów literackich. Poza tym w artykułach podejmuje zagadnienia z zakresu historii języka, dialektologii, dydaktyki uniwersyteckiej, a także problemy dotyczące ortofonii i ewolucji wymowy współczesnych Polaków.