Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Próba opisu.Abstrakt

The article presents the linguistic analysis of samples of children’s speech with diagnosed childhood dysphasia, that is – the attempt at describing the process of separation and the description of typical phenomena in all subsystems of language. The base of my research model is Maria Zarębina’s linguistic description of adult aphasia. My research proves that each of the examined children manifested the dysfunctions typical of compound aphasia (according to Maria Zarębina’s naming).

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


ŻywotA. (2015). Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Próba opisu. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4512

Anna Żywot  aniazywot@gazeta.pl
dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Autorka i współautorka pomocy logopedycznych z serii „POWTARZAM. ROZUMIEM. NAZYWAM” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególnie specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.