Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedą i fizjoterapeuty - studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowymAbstrakt

The article presents the specificity of the work of a speech therapist and a physiotherapist with a neurological patient. The authors discuss the diagnosis, the speech therapy and the effects of physiotherapy of a patient with a history of subarachnoid haemorrhage; the method of PNF was used in this case. In this article the most important questions and effects of the therapy are described. In addition, the text contains a list of classes used in the treatment of both the vital functions and the lower and upper limb. They are characteristic of the chosen method of therapy.

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


Knychalska-ZbierańskaM. (2015). Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedą i fizjoterapeuty - studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4522

Monika Knychalska-Zbierańska  m.knychalska@op.pl
mgr, logopeda ogólny, neurologopeda, pedagog zdrowia. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z dyslalią, terapię neurologopedyczną pacjentów po przebytych udarach, urazach mózgu, jak również dotkniętych chorobami demielinizacyjnymi (choroba Parkinsona, Alzheimera, demencja) i innymi schorzeniami neurologicznymi, których konsekwencją są zaburzenia mowy i komunikacji. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół postrzegania osób z wadą wymowy, stereotypizacji, jakości życia oraz surdologopedii, w której wykorzystuje doświadczenie zdobyte w gabinecie protetyki słuchu.