Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in EuropeAbstrakt

The NetQues Project Report Speech and Language Therapy Education in Europe is to present Benchmarks and Key Subject specific and generic Competencies which form common Standards for European SLT initial education for Speech and Language Therapy Education in Europe

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


PrzybylaO. (2015). Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4527

Olga Przybyla  olga.przybyla@us.edu.pl
dr nauk humanistycznych, filolog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu językoznawstwa, edukacji polonistycznej oraz logopedii, w tym monografii Akty mowy w języku nauczyciela, redaktorem naczelnym „Logopedii Silesiany”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zaburzeń komunikacji językowej (szczególnie dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami słuchu i uszkodzeniami mózgu) oraz diagnozy i terapii logopedycznej z elementami integracji sensorycznej. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie, pełniła również funkcję koordynatora projektu NetQues w Polsce w ramach Network for Tuning Standards and Quality of Educ. progs. for SLT in Europe, którego partnerem był Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego „Logopedii” i członkiem Komitetu Naukowego „Biuletynu Logopedycznego”.